Helsinki Zen Center

UUTISIA

Tilojamme vuokralle

Työ/hoitohuoneessa on nyt vapaata tilaa vuokrattavaksi tiistaisin klo 08:30-17:00, vuokra 130 €/kk. Kysy vapaita tiloja ja muita hintoja sähköpostilla: , tai puhelimitse: 045 235 2871. Vuokraukset otetaan vastaan sähköpostitse. •  Lue lisää

Zendo 1/2019 ilmestynyt

Uusin Zendo-lehti on saapunut Helsinki Zen Centerille. Jäsenet voivat istumisen yhteydessä hakea omansa. •  Lue lisää

Kaupunkiretriitti / City retreat 26.-27.10.

Pidämme Helsinki Zen Centerissä kaupunkiretriitin 26.-27.10.2019 sensei Sangen Salon johdolla. •  Lue lisää

Johdantokurssi zeniin 10.11.

Sunnuntaina 10.11.2019 klo 12:00 - 16:30.  •  Lue lisää

Zazenkai 24.11.

Sunnuntaina 24.11.2019 järjestetään zazenkai, koko päivän istuminen, klo 11:00-19:00. Zazenkain vetää zenpappi Mitra Virtaperko, joka pitää myös dharmapuheen ja daisanin.  •  Lue lisää

Rohatsu-sesshin Lammilla / Rohatsu Sesshin in Lammi 10.-15.12.

Helsinki Zen Center järjestää viiden päivän rohatsu-sesshinin Lammilla Kataloisten koululla 10.-15.12.2019 sensei Sangen Salon johdolla. •  Lue lisää

Opettajamme

Sangen Salo sensei

Sante Poromaa roshin viikonloppuretriitti Suomessa 2004 oli sensei Sangen Salolle se ratkaiseva kokemus, joka sai hänet lähtemään ensimmäiselle sesshinilleen Zengårdeniin tammikuussa 2005. Hän aloitti säännölliset vierailut Zengårdenissa ja työskentelyn molempien opettajien, Sante- ja Kanja-roshien johdolla. Syksyllä 2012 Sangen-sensei muutti Ruotsiin ja Zengårdeniin. Muodollisen koan-harjoituksen hän sai päätökseen loppuvuodesta 2013. Keväällä 2014 hänet vihittiin zenbuddhalaiseksi papiksi. Toimittuaan noin kolmen ja puolen vuoden ajan ensimmäisenä zendo-ohjaajana Zengårdenissa hän vähitellen muutti takaisin Suomeen ja Helsinkiin. Vuoden 2018 tammikuussa Sante-roshi teki hänestä zenopettajan.

Sangen Sensei

Sangen Salo sensei syntyi Helsingissä 1967 ja on koulutukseltaan kuvataiteilija. Hänellä on joitakin julkisia veistoksia Helsingissä. Hänellä on kaksi aikuista lasta ja hän elää parisuhteessa.

Sante Poromaa roshi ja Kanja Odland roshi

Sante Poromaa roshi aloitti zenin harjoittamisen vuonna 1980 ja Kanja Odland roshi 1984. Heidän opettajansa ovat olleet Philip Kapleau roshi ja hänen seuraajansa Bodhin Kjolhede roshi. Vuonna 1990 Sante ja Kanja nimitettiin Zenbuddhistiska Samfundetin johtajiksi. Sante-roshi nimitettiin opettajaksi vuonna 1998 ja Kanja-roshi vuonna 2001, ja molemmat ovat saaneet Bodhin Kjolhede roshilta inkan, valtuutuksen toimia itsenäisinä zenopettajina. Lisäksi he ovat zenbuddhalaisia pappeja.

Sante Roshi ja Kanja Roshi

Opettajien opetustyyli perustuu japanilaiseen zentraditioon. He ovat halunneet säilyttää rikkaan ja toimivan perinteen pitäytymättä siihen kuitenkaan orjallisesti. Pyrkimyksenä on välittää zentraditiota tavalla, joka huomioi länsimaisen ihmisen ajattelutavan ja olosuhteet. Opetuksen ytimessä on harjoittajan oma kokemus ja etsintä, tässä ja nyt tapahtuva harjoitus. Roshien opetukset hyödyntävät laajaa zenkirjallisuutta, suutria ja zenmestareiden tekstejä. Opettajien johdolla voi opiskella koankokoelmat Mumonkan, Hekikanroku ja Shoyoroku. Lisäksi Sante-roshi on kirjoittanut kirjat "Bortom alla begrepp: Buddhas väg till frihet" sekä tieteen ja buddhalaisuuden suhdetta käsittelevän "Varandets väv", englanninkieliseltä nimeltään "The Net of Indra". Kumpikin opettaja on kiinnostunut laajemmasta buddhalaisesta traditiosta samoin kuin ajankohtaisista yhteiskunnalllisista kysymyksistä. Roshit opettavat pääosin retriittikeskus Zengårdenissa ja Tuhkolman zenkeskuksessa (SZC). Heillä on ollut tapana vierailla Helsingissä useita kertoja vuodessa, samoin kuin muissa Samfundetin keskuksissa Suomessa, Ruotsissa ja Skotlannissa.

Bodhin Kjolhede roshi

Bodhin Kjolhede roshi syntyi 1948 Michiganissa. Hän suoritti psykologian tutkinnon Michiganin yliopistossa Ann Arborissa ennen siirtymistään Rochester Zen Centeriin 1970. Hän kävi 12 vuoden koan-koulutuksen Philip Kapleau roshin ohjaamana ennen kuin ryhtyi opettamaan vuonna 1983.

Kesäkuussa 1986 Bodhin Kjolhede seurasi Philip Kapleauta sekä perimyslinjan että Rochester Zen Centerin johtajana. Nimitys seurasi kuudentoista vuoden opettaja-oppilassuhteesta, joista viimeiset 10 vuotta kuluivat läheisessä yhteistyössä.

Bodhin-roshi johti säännöllisesti kaksi sesshiniä vuodessa myös Zengårdenissa. Tämä toistakymmentä vuotta kestänyt perinne loppui kesäkuussa 1999.

Bodhin Roshi ja Kapleau Roshi

Philip Kapleau roshi

Philip Kapleau syntyi vuonna 1912. Toimittuaan vuosia oikeudenkäyntien kirjurina hänet valittiin ensin Nürnbergin ja sitten Japanin sotarikosoikeudenkäynteihin. Kuukausia kestänyt hirmutekojen tallentaminen vaikutti häneen syvästi ja käynnisti etsinnän, joka vaikutti hänen koko loppuelämäänsä.

1950-luvulla hän opiskeli zeniä D.T. Suzukin luennoilla Columbia-yliopistossa USA:ssa. Zen kiinnosti häntä yhä enemmän ja lopulta hän myi omaisuutensa ja lähti Japaniin etsimään zenopettajaa. Ei kuitenkaan ollut helppoa löytää zenopettajaa, joka olisi muutakin kuin akateemikko. Lopulta hän tutustui Nagakawa Soen roshiin ja pääsi sitten Sogaku Harada roshin oppilaaksi Hosshin-jin luostariin ja myöhemmin Yasutani-roshin oppilaaksi.

Kolmentoista vuoden määrätietoisen harjoituksen jälkeen hän sai Yasutani-roshilta luvan opettaa. Vuonna 1966 Kapleau palasi USA:han ja perusti Rochester Zen Centerin New Yorkin osavaltioon. Tällä hetkellä RZC:llä on 500-600 jäsentä ja roshi Kapleau on myöntänyt opetusluvan useille opettajille. Nykyään Kapleau-roshin opetusta jatkaa Bodhin Kjolhede roshi.

Philip Kapleau roshi kuoli 6. toukokuuta 2004 Rochesterissa New Yorkissa.

Hakuun Yasutani Roshi ja Philip Kapleau

Yasutani Hakuun roshi

Yasutani syntyi köyhään perheeseen 1885 ja siirtyi luostariin viiden vuoden ikäisenä. Hän opiskeli eri luostareissa eri opettajien johdolla etsien oikeaa zenopettajaa. 30 ikäisenä hän meni naimisiin ja sai kaiken kaikkiaan viisi lasta. Hän ryhtyi kansakoulun opettajaksi, sillä tarjolla ei ollut temppelipapin virkaa. Hän jatkoi kuitenkin zenopettajan etsimistä.

Vuonna 1925, 40-vuotiaana, Yasutani-roshi löysi opettajan, Sogaku Harada roshin, ja siirtyi Hosshin-ji -luostariin. 18 vuotta myöhemmin, 58 ikäisenä hänestä tuli Harada-roshin dharma-perijä. Hän jatkoi Harada-roshin pyrkimystä yhdistää rinzai- ja soto-zenin parhaiksi katsomiaan piirteitä.

Yasutani Hakuun roshi teki 1960-luvulla useita laajoja kiertueita USA:han. Hänen perustamansa Sanbo Kyodan -perimyslinja on levinnyt laajalti länsimaihin.

Daiun Sogaku Harada

Sogaku Harada roshi

Harada astui soto-zen -temppeliin seitsemän vuoden ikäisenä ja opiskeli useiden soto-opettajien johdolla kouluikänsä. Kahdenkymmenen iässä hän ryhtyi munkiksi rinzai-zen luostarissa. Kahdenkymmenenseitsemän ikäisenä hän ryhtyi lukemaan buddhalaisuutta yliopistossa. Myöhemmin hän vietti useita vuosia Nanzen-ji -luostarissa aikansa tunnustetuimman rinzai-zen -mestarin, Dokutan-roshin oppilaana.

Aikanaan Harada-roshi kutsuttiin Komazawan yliopistoon opettamaan, mitä hän teki 12 seuraavaa vuotta. Hän oli harvinainen ilmestys akateemisessa maailmassa, sillä hän vietti kesälomansa zenopettajana ja johti sesshineitä eri temppeleissä.

Tyytymättömänä akateemisen maailman mahdollisuuksiin opettaa zeniä hän ryhtyi lopulta Hosshin-ji -luostarin apotiksi. Tässä tehtävässä hän vietti elämänsä 40 viimeistä vuotta. Aivan viime vuosiinsa saakka hän johti kuusi viikon mittaista sesshiniä vuodessa Hosshin-jissä ja useita muualla Japanissa.

Sogaku Harada roshi kuoli 91 vuoden ikäisenä vuonna 1961. Vaikka hän muistolauseensa perusteella olisikin ansiota vailla, hän jätti jälkeensä 14 dharmaperijää (täysivaltaista opettajaa). Hän yhdisti rinzai- ja soto-zenin harjoitusmenetelmät ja loi zenkoulukunnan, joka on levinnyt ympäri maailmaa. Harada-roshia pidettiin ankarana, mutta myötätuntoisena ja innostavana opettajana. Hänen johtamansa luostari Hosshin-ji kylmän Japaninmeren rannalla tunnettiin vaativana harjoituspaikkana.

Neljäkymmentä vuotta olen myynyt vettä
joen rannalla.
Ho, ho,
työni on täysin ansiota vailla!
– Sogaku Harada roshi
Kiveä ja vettä