Tampere Zen Center

UUTISIA

Johdantokurssi zazeniin 6.1.2018

Lauantaina 6.1.2018 klo 12 - n. 15. •  Lue lisää

Johdantokurssi zazeniin 29.11.2017

Lauantaina 25.11.2017 klo 12 - n. 15 •  Lue lisää

Johdantokurssi zazeniin 29.10.2017

Sunnuntaina 29.10.2017 klo 13 - n. 16 •  Lue lisää

Tilojamme vuokralle

Vuokraamme tilojamme eheyttävän toiminnan parissa työskenteleville ammattilaisille ja ryhmille. Tilassa voi järjestää myös ryhmätapahtumia, esim. joogaa tai itämaista liikuntaa, erilaisia kursseja. •  Lue lisää

Zenopettajamme

Roshi Sante Poromaa ja roshi Kanja Odland

Kuva: Sante Poromaa Roshi ja Kanja Odland Roshi

Roshi Sante Poromaa aloitti zenin harjoittamisen vuonna 1980 ja roshi Kanja Odland 1984. Heidän opettajansa ovat edesmennyt roshi Philip Kapleau ja hänen seuraajansa roshi Bodhin Kjolhede. Vuonna 1990 Sante ja Kanja nimitettiin Zenbudhistiska Samfundetin johtajiksi. Sante-roshi nimitettiin opettajaksi vuonna 1998 ja Kanja-roshi vuonna 2001, ja molemmat ovat saaneet roshi Bodhin Kjolhede inkan, valtuutuksen toimia itsenäisinä zenopettajina. Lisäksi he ovat zenbuddhalaisia pappeja.

Opettajiemme opetustyyli perustuu japanilaiseen zentraditioon. He ovat halunneet säilyttää rikkaan ja toimivan perinteen pitäytymättä siihen kuitenkaan orjallisesti. Pyrkimyksenä on välittää zentraditiota tavalla, joka huomioi länsimaisen ihmisen ajattelutavan ja olosuhteet. Opetuksen ytimessä on harjoittajan oma kokemus ja etsintä, tässä ja nyt tapahtuva harjoitus. Roshien opetukset hyödyntävät laajaa zenkirjallisuutta, buddhalaisia sutria ja zenmestareiden tekstejä. Opettajien johdolla voi opiskella koankokoelmat Mumonkan, Hekikanroku ja Shoyoroku. Lisäksi Sante-roshi on kirjoittanut kirjat Bortom alla begrepp: Buddhas väg till frihet sekä tieteen ja buddhalaisuuden suhdetta käsittelevän Varandets väv, englanninkieliseltä nimeltään The Net of Indra. Kumpikin opettaja on kiinnostunut laajemmasta buddhalaisesta traditiosta samoin kuin ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Roshit opettavat pääosin retriittikeskus Zengårdenissa ja Tuhkolman zenkeskuksessa (SZC). He vierailevat Helsingissä useita kertoja vuodessa, samoin kuin muissa Samfundetin keskuksissa Suomessa, Ruotsissa ja Skotlannissa.

Roshi Bodhin Kjolhede

Roshi Bodhin Kjolhede syntyi 1948 Michiganissa. Hän suoritti psykologian tutkinnon Michiganin yliopistossa Ann Arborissa ennen siirtymistään Rochester Zen Centeriin 1970. Hän kävi 12 vuoden koan-koulutuksen Philip Kapleau Roshin ohjaamana ennen kuin hän ryhtyi opettajaksi vuonna 1983.

Kesäkuussa 1986 Bodhin Kjolhede seurasi Philip Kapleauta sekä perimyslinjan että Rochester Zen Centerin johtajana. Nimitys seurasi kuudentoista vuoden opettaja-oppilassuhteesta, joista viimeiset 10 vuotta kuluivat läheisessä yhteistyössä.

Bodhin-roshi johti säännöllisesti kaksi sesshiniä vuodessa myös Zengårdenissa. Tämä toistakymmentä vuotta kestänyt perinne loppui kesäkuussa 1999.

Kuva: Bodhin Kjolhede Roshi

Roshi Philip Kapleau

Philip Kapleau syntyi vuonna 1912. Toimittuaan vuosia oikeudenkäyntien kirjurina hänet valittiin ensin Nürnbergin ja sitten Japanin sotarikosoikeudenkäynteihin. Kuukausia kestänyt hirmutekojen tallentaminen vaikutti häneen syvästi ja käynnisti etsinnän, joka vaikutti hänen koko loppuelämäänsä.

1950-luvulla hän opiskeli zeniä D.T. Suzukin luennoilla Columbia-yliopistossa USA:ssa. Zen kiinnosti häntä yhä enemmän ja lopulta hän myi omaisuutensa ja lähti Japaniin etsimään zenopettajaa. Ei kuitenkaan ollut helppoa löytää zenopettajaa, joka olisi muutakin kuin akateemikko. Lopulta hän tutustui roshi Nagakawa Soeniin ja pääsi sitten roshi Sogaku Haradan oppilaaksi Hosshin-luostariin ja myöhemmin roshi Hakuun Yasutanin oppilaaksi.

Kolmentoista vuoden määrätietoisen harjoituksen jälkeen hän sai Yasutani-roshilta luvan opettaa. Vuonna 1966 Kapleau palasi USA:han ja perusti Rochester Zen Centerin New Yorkin osavaltioon. Tällä hetkellä RZC:llä on 500–600 jäsentä ja Kapleau-roshi on myöntänyt opetusluvan useille opettajille. Nykyään Kapleau-roshin opetusta jatkaa roshi Bodhin Kjolhede.

Roshi Philip Kapleau kuoli 6. toukokuuta 2004 Rochesterissa New Yorkissa.

 Kuva: Yasutani Hakuun Roshi ja Philip Kapleau Roshi

Roshi Yasutani Hakuun

Yasutani syntyi köyhään perheeseen 1885 ja siirtyi luostariin viiden vuoden ikäisenä. Hän opiskeli eri luostareissa eri opettajien johdolla etsien oikeaa zenopettajaa. 30-vuotiaana hän meni naimisiin ja sai kaiken kaikkiaan viisi lasta. Hän ryhtyi kansakoulun opettajaksi, sillä tarjolla ei ollut temppelipapin virkaa. Hän jatkoi kuitenkin zenopettajan etsimistä.

Vuonna 1925, 40-vuotiaana, Yasutani-roshi löysi opettajan, roshi Sogaku Harada, ja siirtyi Hosshin-luostariin. 18 vuotta myöhemmin, 58-vuotiaana hänestä tuli Harada-roshin dharmaperijä (täysvaltainen opettaja). Hän jatkoi Harada-roshin pyrkimystä yhdistää japanilaisen zenin kahden pääkoulukunnan, rinzain ja soton, parhaiksi katsomansa piirteet.

Roshi Yasutani Hakuun teki 1960-luvulla useita laajoja kiertueita Yhdysvalloissa. Hänen perustamansa Sanbo Kyodan -perimyslinja on levinnyt laajalti myös länsimaihin.

Roshi Sogaku Harada

Kuva: Sogaku Harada Roshi

Harada astui sotozen-temppeliin seitsemän vuoden ikäisenä ja opiskeli useiden soto-opettajien johdolla kouluikänsä. 20-vuotiaana hän ryhtyi munkiksi rinzaizen-luostariin. 27-vuotiaana hän ryhtyi opiskelemaan buddhalaisuutta yliopistossa. Myöhemmin hän vietti useita vuosia Nanzen-luostarissa aikansa tunnustetuimman rinzaizenmestarin Dokutan-roshin oppilaana.

Aikanaan Harada-roshi kutsuttiin Komazawan yliopistoon opettamaan, mitä hän teki 12 seuraavaa vuotta. Hän oli harvinainen ilmestys akateemisessa maailmassa, sillä hän vietti kesälomansa zenopettajana ja johti sesshineitä eri temppeleissä.

Tyytymättömänä akateemisen maailman mahdollisuuksiin opettaa zeniä hän ryhtyi lopulta Hosshin-luostarin apotiksi. Tässä tehtävässä hän vietti elämänsä 40 viimeistä vuotta. Aivan viime vuosiinsa saakka hän johti kuusi viikon mittaista sesshiniä vuodessa Hosshin-luostarissa ja useita muualla Japanissa.

Roshi Sogaku Harada kuoli 91-vuotiaana vuonna 1961. Vaikka hän muistolauseensa perusteella olisikin ansiota vailla, hän jätti jälkeensä 14 dharmaperijää. Hän yhdisti zenin rinzai- ja soto-koulukuntien harjoitusmenetelmät ja loi uuden zenkoulukunnan, joka on levinnyt ympäri maailmaa. Harada-roshia pidettiin ankarana, mutta myötätuntoisena ja innostavana opettajana. Hänen johtamansa Hosshin-luostari kylmän Japaninmeren rannalla tunnettiin vaativana harjoituspaikkana.

Neljäkymmentä vuotta olen
myynyt vettä joen rannalla.
Ho, ho,
työni on täysin ansiota vailla!

– Roshi Sogaku Harada